Fagområder

 

Bonde & Noringriis beskæftiger sig med en bred vifte af juridiske discipliner. Vores bistand er baseret på stor faglig viden, mange års erfaring og løbende vedligeholdelse ved deltagelse i faglige kurser. Vi bistår privat- og erhvervskunder inden for følgende hoved fagområder, hvor vi er i stand til at yde rådgivning og tvistebehandling (rets- og voldgiftssagsbehandling) på højt fagligt niveau:

 • Selskabsret (ApS, A/S, P/S, K/S, I/S)
 • Bestyrelsesarbejde
 • Erhvervsret
 • Ansættelsesret (individuel ansættelsesret)
 • Insolvensret (inkasso, rekonstruktion og konkurs)
 • Familie- og personret (ægtepagt, skilsmisse, bodeling)
 • Arveret (testamente)
 • Dødsbo behandling
 • Procedure/retssager (rets- og voldgiftssagsbehandling).
 • Fast ejendom (køb og salg, privat og erhverv, skødeskrivning og berigtigelse)
 • Lejeret (bolig og erhverv)
 • Foreningsret (herunder andelsbolig- og ejerforeninger og rådgivning om ejendomsadministration)
 • Leasing og finansieringsret
 • Bank og forsikringsret (lov om finansielle virksomheder)
 • Køb og salg af virksomheder
 • Udlændingeret (opholds- og arbejdstilladelser)

Vore advokater supplerer hinanden, og vi er i stand til at yde rådgivning om langt de fleste advokatopgaver, som private og små og mellemstore erhvervsvirksomheder efterspørger.

Vi samarbejder gerne med dine øvrige rådgivere herunder revisor og bank for at løse en opgave. Vi har et stort netværk, som vi gerne bringer i anvendelse, såfremt den konkrete sag nødvendiggør specialviden inden for andre fagområder end jura.

Vi efterstræber at levere vor ydelse med stor faglighed, personlig rådgivning, og ved at være tilgængelig når behovet for advokatbistand opstår.